skupstina

skupstina

Одржана седница Скупштине Града Смедерева ГЛАВНА ТАЧКА ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ * Првим ребалансом утврђен је буџета Града Смедерева за ову годину од 4.833.000.000 динара * За првих шест месеци остварени су приходи у нивоу од 1.338.800.000 динара, а са пренетим средствима из претходне године приходи износе 2.145.600.000 * Укупни расходи у првом полугодишту ове године износе 1.813.000.000 динара На почетку седнице Скупштине Града Смедерева констатован је престанак мандата одборницима који су у међувремену изабрани или постављени на неке од извршних функција, а минутом ћутања одата је пошта Биљани Стојковић, која је преминула непосредно пошто је изабрана за одборницу Града Смедерева. Одборници су усвојили и низ тачака из области финансија: Одлуку о завршном рачуну Града за претходну годину, извештај независног ревизора, такође, за прошлу годину, као и информацију о оствареним приходима и расходима буџета за првих шест месеци текуће године. Извештај о завршном рачуну буџету Града Смедерева, односно извештај о консолидованом буџету Града Смедерева за 2019. годину. - Током прошле године била су два ребаланса градског буџета. Основном одлуком утврђен је ниво прохода од 4.136.000.000 динара. Током године усклађивани су проходни и расходи. Другим ребаланском буџет је утврђен на нивоу од 4.703.000.000 динара. Проходи су уравнотежени са расходима, тако да је та страна усклађена са приходима. Извршење прихода и примања за прошлу годину остварено је у нивоу од 4.100.943.000 динара, а то даје проценат извршења 87,2. То је добар проценат извршења и можемо да констатујемо да смо у 2019. години имали добар проценат извршења грдског буџета. Такође, са аспекта извора финасирања, односно структуре прихода и примања имали смо 739,9 милиона динара примања на основу продаје имовине. То су приходи од продаје ПКЦ-а хале и земљишта и та средста сагласно законској спроведеној процедуро легла су на буџет Града Смедреева. Укупни расходи за прошлу годину извршени су у нивоу од 3.294.000.000 динара. То је проценат од 70,04 одсто. На дан 31. децембра прошле године, на рачуну буџета Града било је 806,7 милиона динара, што представља пренета средства за текућу 2020. годину – рекао је Славиша Стошић, члан Градског већа за финасије. Друга финасијкса тема односила се на обављену ревизију консолидованог рачуна буџета Града Смедерева за 2019. годину. - Ревизија је законска обавеза. Изабран је незаисни ревизор. Прошла година није била у плану Државне резвозорске институције. Достављен је извештај Граду Смедреву и оно што га карактериште јесте да је дато позитивно мишљење. То значи да су приходи и примања, тачније да је финансијско стање градског буџета на дан 31. децембар 2019. године представљено на истинит и објективан начин – истиче он. Трећа тема односила се на текучу буџетску годину. Извршење примања и прихода и расхода за прво полугође, тачније за период јанура-јун ове године. - Током ове године био је један ребаланс буџета. Тим првим ребалансом утврђен је буџета од 4.833.000.000 динара. За првих шест месеци остварени су приходи у нивоу од 1.338.800.000 динара, а са пренетим средствима из претходне године приходи износе 2.145.600.000 . Проценат извршења је 44,4 одсто. У поређењу са претходним годинама извшење је било зантно ниже. Са аспекта расхода, укупни расходи износе 1.813.000.000, што је проценат од 37,52 процента. Зашто су приходи у првом полугођу ове године били мањи у поређењу са претходном годином? - Средниом марта уведено је ванредно стање, због Ковид 19 инфекције. Влада Србије донела је изванредне мере и при том издвојила 5,8 милијарди евра за помоћ привреди и становништву, што је одржало континуитет приврдне активности и побољшало лични станрад и укупну потрошњу. То је утицало и на остваривање прихода јединица локалне самоуправе. Једна од мера била је и пролонгирање обавеза плаћања пореза на зараду, до 1. јануара 2021. године што значи да су јединице локалне самоуправе у Србији остале без ових прихода. Приходи од зарада су доминанте у структури прихода градског буџета. Ти прихди су временски пролонгирани за почетка наредне године – нагласио је Стошић и додао. - Јануар и фебруар су почели изванредно са аспекта пуњења буџета. У јануру ове године имали смо 31,9 милиона динара наплате прихода више него у исто време прошле године. Исти тренд је настављен и у фебруару, али је зто од марта до јуна забележен значајно мањи ниво наплате јавних прихода. У укупној суми ниво оствранеих прихода за првих шест месеци мањи је за 189,2 милиона динара у поређењу са првим полугодиштем прошле године. Ускоро би требало да се ради нови ребаланс градског буџета. Одборници су расправљали и о извештајима овлашћеног ревизора о степену реализације програма пословања јавних предузећа за прошлу годину, чији је оснивач Град Смедреево. Реч о ЈП “Урбанизам”, ЈКП “Водовод”, ЈКП “Зеленило и гробља”, ЈКП “Паркинг сервис”, ЈП “Грејање”, Градска стамбена агенција, Спортски центар и Смедеревска тврђава. Нови сазив парламента усвојио је и нови Пословник о раду Скупштине града Смедерева, што су опозициони одборници поздравили, изневши, ипак, низ одређених замерки на поједине његове тачке, али уз наду да ће се функционисање овог законодавног тела у разликовати од рада у претходном периоду. Одборници су обавештени о формирању три нове одборничке групе: Уједињена демократска Србија – Кључ промена – За наше Смедерево – др Иван Стевановић, Метла – професор Небојша Јовановић и Српског патриотског савеза. АНТРФИЛЕ 2 НОВА КАРДОВСКА РЕШЕЊА Одборници Скупштине Града Смедерева именовали су нове вршиоце дужности појединих предузећа и установа. Вршилац дужности директора ЈП „Тврђава“ уместо Горана Јовшића, биће Младен Савић, иначе досадашњи директор ЈП „Спортски центар“, а њега ће у овом предузећу заменити Бранислав Вучковић. На чело ЈП „Паркинг сервиса“ враћа се Никола Матејић, а Дом здравља ће од сада водити др Олгица Обрадовић, док ће њен заменик остати Првослав Недељковић. Такође, изгласано је да главни градски урбаниста буде Владислава Живановић-Ристовић. Именовани су, такође, и председници надзорних и управних одбора појединих предузећа и установа.