skole

skole

У смедеревским средњим школама места има за више од 1100 будући средњошколаца ИМА И НОВИХ ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА Новo занимање у Текстилно-технолошкој и пољопривредној школи „Деспот Ђурађ“ јесте образовни профил прерађивач млека, које спаја традицију у производњи млека и млечиних производа и технологију У смедеревским средњим школама, за следећу школску годину, према Конкурсу Министарства просвете Србије, места има за више од 1100 будући средњошколаца, а осми разред ове године завршава 1090 ђака Ученици осмог разреда, на територији Града Смедерева, за следећу школску годину, моћи ће да се упишу у једно од 27 одељења четворогодишњег образовања или да одаберу једно од понуђених 16 занимања трогодишњег степена. Смедеревска Гимназија уписаће по 90 ђака на природно – математички и друштвено језички смер, тачније по три одељења, као и још једно одељење од 20 ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику. У Економско трговинској места има за 270 будућих средњошколаца: по 30 ђака уписује се на четворогодишње смерове комерцијалиста, пословни администратор, финансијски администратор, кулинарски техничар, трговински техничар, туристичко – хотелијарски техничар и угоститељски техничар. Када је реч о трогодишњим смеровима, ова школа уписаће 60 ученика, од чега половина на смеру кувар, а по 15 на профилима посластичар и конобар. Средња музичка школа „Коста Манојловић“ у први разред уписаће 24 ђака, по осам на смеровима за музичке извођаче класичне или традиционалне музике, као и за теоретичара. У Текстилно – технолошкој и пољопривредној школи „Деспот Ђурађ“, за наредну школску годину доминирају одељења трећег степена. Тако ће се на смерове оператер у прехрамбеној индустрији, пекар и модни кројач уписати по 30 ђака, док ће места бити и за по 15 на смеровима месар и прерађивач млека. Такође, ова школа на четворогодишње образовање уписује још три одељења: ветеринарске техничаре, пољопривредне техничаре и техничаре за заштиту животне средине. Новина у овој школи јесте образовни профил прерађивач млека. Ово занимање спаја традицију у произвиодњи млека и млечиних производа и технологију, односно индустрију производње млека и млечних производа која је код нас веома развијена. - Прерађивач млека у току трогодишњег школовања оспособљава се за производњу пастеризованог и стерилизованог конзумног млека, јогурта, киселог млека, кајмака, павлаке, маслаца, сирева, сладоледа и сличних производа. Овај образовни профил прошао је кроз програм реформе, тачније модернизације средњег стручног образовања. То значи да је повећан број практичне наставе, али ђаци добијају довољно и теоријског знања – каже Мирјана Поповић, професорка прехрамбене технологије у ТТПШ „Деспот Ђурађ“. Када је реч о практичној настави, договор постоји са Млекаром „Златиборац“ из Михајловца, која веома успешно ради на територији Града Смедерева. - Школа већ има одличну сарадњу са овом млекаром, јер ђаци образовног профила оператер у прехрамбеној индустрији тамо обављају део практичне наставе. Захваљујући тој сарадњи, покренуто је ново заниманње, прерађивач млека, које има потенцијал. План наставе за ово занимање обухвата припрему за рад и споровођење хигијенских и еколошких мера у млекарској производњи, затим добијање и обраду млека као сировине, прераду и производњу млечних производа. Прати се читав поступак: од пријема, складиштења, контроле квалитета, преко одабира сировина и помоћних сировина, затим техннолошки процес производње и контрола до добијања готових производа. Учи се, такође, вођење производне документације и на крају паковање, складиштење и пласман млечних производа – истиче професорка прехрамбене технологије. После завршеног школовања за занимање прерађивач млека, ђаци су оспособљени за рад, могу одмах да затраже посао у индустрији млека и млечних производфа, али добијају довољно основа за проширивање теоријских знања, а то занчи да могу да наставе школовање на високим струковним студијама или могу да се преквалификују. Такође, током школовања стиче се довољно основа за предузетничке активности, тачније за покретање сопственог малог предузећа. На крају, могу да се баве израдом млечних производа у домаћој радиности. Из Текстилно-технолошке и пољопровредне школе „Деспот Ђурађ“ позивају будуће средњошколцe да одаберу ово занимање, прерађивач млека или неки други трогодишњи или четворогодишњи образовни профил у овој школи.