Одборници Скупштине Града Смедерва усвојили Градски буџет за 2024. годину  ПРИХОДИ СКОРО ПЕТ МИЛИЈАРДИ ДИНАРА

Одборници Скупштине Града Смедерва усвојили Градски буџет за 2024. годину ПРИХОДИ СКОРО ПЕТ МИЛИЈАРДИ ДИНАРА

Одборници Скупштине Града Смедерва усвојили Градски буџет за 2024. годину ПРИХОДИ СКОРО ПЕТ МИЛИЈАРДИ ДИНАРА * Приходи и примања Буџета Града Смедерева за ову годину утврђују се у нивоу од 4.997.000.000 динара * Доминантни приходи, то су порези на доходак, добит и капитални добици који износе више од 3.000.000.000 динара, што је више од 60 одсто учешћа * Следећи највећи приход јесте порез на имовину који је планиран у новоу од 605.500.000 динара – Када је реч о расходима, у разделу Градске управе биће издвојено 4.903.000.000 динара, а преко овог раздела одвија се финансирање и суфинансирање свих реалних потреба из надлежности Града Смедерева * За предшколско васпитање, основно и средње образовање планирано је 1.515.000.000 динара, што је 25,6 одсто од укупне структуре расхода * Најважније капитално улагање јесте наставак изградње Трансфер станице за сакупљање комуналног отпада и ове године планиран је износ од 178.600.000 динара, када се очекује завршетак радова Прошле године 31. октобра донета је Одлука о укидању Скупштине Града Смедерева и формиран је Привремени орган који је донео више важних одлука. Прво други ребаланс за прошлу годину у нивоу од 5.272.000.000 динара и овом цифром заокружена је прошла буџетска година. Такођне, донета је Одлука и о привременом финансирању за ову годину, а планирана су средства од 1.314.000.000 динара , та Одлука је ограничена на јануар-март и важи до дана доношења Одлуке о буџету за ову годину. - Приходи и примања Буџета Града Смедерева за ову годину утврђују се у нивоу од 4.997.000.000 динара. Структуру ових прихода чине пренета средства из прошле године у износу од 450.000.000 динара и приходи који пуне буџет у износу од 4.547.000.000 динара. У прошлој години остварење прихода и примања износила су 98,38 одсто и то је добар проценат, што значи да је Буџет за прошлу годину реално планиран. Доминантни приходи, то су порези на доходак, добит и капитални добици који износе више од 3.000.000.000 динара, што је више од 60 одсто учешћа. У овој структури прихода најзначајнији је порез на зараде који је планиран у нивоу од 2.600.000.000 динара, а прошле године био је планиран са 2.300.000.000 динара. Два су разлога зашто је повећано очекивање ових прихода ове године. Први је повећање плата у јавном сектору, а други разлог је што повећана основица за утврђивање зарада. Ови приходи показују слику наше локалне привреде. Прошле године активно је било 1.038 привредних друштава, односно 4.131 предузетник. Укупно је било непуних 33.000 запослених Смедереваца, а на евиденцији Националне службе за запошљавање било је 2.708 незапослених. Прошле године у Слободној зони било је више од 5.100 запослених. Претпрошле било је 13 чланица Слободне зоне, прошле године почела је да ради италијанска компанија, а ових дана отвара се нова кинеска компанија која се бави израдом делова за трафо станице – рекао је Славиша Стошић, члан Гадског већа Смедерева и додао. - Следећи највећи приход јесте порез на имовину, а планирано је 605.500.000 динара. Привремени орган одлучио је да се основица за опорезивање не мења и остаје на нивоу од прошле године. Ове године очекујемо 460.000.000 динара, на основу трансферних средстава из Републичког буџета. Грађане занима и структура расхода, тачније који су планови финансирања у односу на потенцијал прихода. - Законом о буџетском систему утврђено је пет раздела. Скупштина Града, Градоначелник, Градско веће, Градско управа и Градско правобранилаштво. За раздел Градске управе биће издвојено 4.903.000.000 динара, а преко овог раздела одвија се финансирање и суфинансирање свих реалних потреба из надлежности Града Смедерева. За комуналне делатности планирано је 70.000.000 динара. За заштуту животне средине биће издвојено 425.300.000 динара. За организацију саобраћајне инфраструктуре планирано је 273.300.000 динара. Пошто је дошло до измена, за безбедност саобраћаја издвојено је 15.400.000, али ће из Републичког буџета преко Агенције за безбедност саобраћаја додатно стићи још 51.000.000 динара. Потребно је да направимо планове, како бисмо добили тај новац. За предшколско васпитање, основно и средње образовање имамо повећање од 168.000.000 у односу на прошлу годину, а укупан износ је планиран од 1.515.000.000 динара, што је 25,6 одсто од укупне структуре расхода. Социјална и дечја заштита планирана је са 372.900.000, што је повећање од 6.700.000 динара. За социјално-хуманитарне организације са претходних 16.000.000 на 18.000.000 динара. За здравствену заштиту издвојиће се 75.000.000 и то је подршка примарној здравственој заштити за радно ангажовање младих лекара. За развој културе и информисања: за рад локалних установа културе 291.700.000 динара. За развој спорта и омладине укупно је планирано 301.400.000, а од тога подршка локланим спортским организацијама 250.000.000, подршка предшколском и школском спорту 6.300.000 и рад локалних спортских установа 45.000.000 динара. За енергетску ефикасност 32.500.000 динара, јер отворени јавни конкурс и даље важи. Утврђена су и средства сталне резерве, текућа резерва 25.000.000, а стална буџетска резерва 1.000.000 динара. Планирано је укупно 46 капиталних пројеката. Вредност свих пројеката 578.800.000 динара. - На првом месту јесте изградња трансфер станице за сакупљање комуналног отпада. Тај пројекат је започет 2019, а завршава се ове године. Укупна вредност пројекта 363.300.000 динара и за ову годину планира се 178.500.000 динара. Планирано је и проширење сеоских гробаља и за то ће бити издвојено 1.800.000 динара. Куповина дела касарне од 10,98 хектара, а укупна вредност уговора износи 1.354.000 евра, плаћање у 60 месечних рата, ове године са 32.000.000 динара биће заокружена текућа буџетска година и преостало је 13.300.000 динара који ће бити плаћени до јуна идуће године. За реконструкцију котларнице и гасних инсталација у вртићу Дизниленд на Сењаку укупна вредност пројекат 47.800.000 са исплатном 4.200.000 динара биће заокружен овај капитални пројекат. За реконструкцију дечјих игралиша издваја се 6.300.000 динара, за изградњу вртића 7.500.000, за доградњу и реконструкцију котларнице у ОШ “Доситеј Обрадовић” у Вранову 10.900.000 динара, за систем техничке заштите за град Смедерево 19.600.000, за ревитализацију неасфалтираних улица 44.000.000 динара, за редовно одржавање путева на територији града 140.000.000 динара, за редовно одржавање аутобуских стајалишта 8.000.000 динара, за набавку система “Око соколово” 9.300.000 и за набавку аутомобила за потребе инспекцијске службе 3.000.000 динара – нагласио је Стошић. Скупштина Града Смедерева донела је и низ других важних одлука које се односе на усвајање кадровског плана Градске управе, Плана јавног здравља града до 2028. године, Одлуку о минималној висини износа трошкова за текуће одржавање заједничких делова зграда, висини накнада за принудног професионалног управника, информације о степену реализације активности јавних предузећа за 2023.годину, измене и допуне њихових програма рада за ову годину, планове и програме рада установа чији је оснивач град, актуелна питања из пољопривредне политике и руралног развоја и предлоге решења из јавно – приватног партнерства за путну инфраструктуру и обављања послова зоохигијене на територији града. АНТРФИЛЕ ГРАДОНАЧЕЛНИЦА Најважније капитално улагање јесте наставак изградње Трансфер станице за сакупљање комуналног отпада и ове године планиран је износ од 178.500.000 динара, када се очекује завршетак радова и почетак рада Трансфер станице реализовао у што краћем року. Паралелно се приступа и санацији сметлишта у Годоминском пољу, што је обухваћемо Буџетом. Јавно комунално предузеће Зеленило и гробља обавља озбиљне организационе и техничке припреме за преузимање Трансфер станице. - Желим да подсетим да је 31. октобра прошле године донета Одлука о распуштању Скупштине Града Смедерева и образовању Привременог органа Града Смедерева. Како би се у таквим околностима обављало финансирање надлежности Града Смедерева, Привремени орган је на својој 14. седници која је одржана 27. децембра прошле године деонео Одлуку о привременом финансирању Града Смедерева, за период јануар-март 2024. године. На основу наведене Одлуке, од 1. јануара ове године финансирање надлежности Града Смедерева обавља се на основу Одлуке о привременом финансирању и то до доношења Одлуке о буџету Града Смедерева за 2024. годину, а најкасније до 31. марта ове године. Како би наставили са финансирањем свих корисника јавних средстава неопходно да одборници донесу Одлуку о буџету. Креирајући Буџет за ову, пошли смо од његове реализације у прошлој години. Приходи и примања Буџета у прошлој години остварени су са скоро 99 одсто, и ми тако имамо добар основ да приходе и примања за ову годину пројектујемо у складу са буџетски начелом о реалном планирању. За ову годину планирани су приходи и примања у укупном износу 4.997.000.000 динара, као и средстава из осталих износа корисника буџетских средстава у износу од 938.670 динара. У структури прихода највеће учешће имају порези на доходак грађана, добит и капиталне добитке са 60,1 одсто. Ова категорија прихода представља извор пуњења Буџета Града Смедерева и одржава реалну слику раста и развоја привредне активности у нашем граду. Само од пореза на зараде који предствља део наведених прихода очекује се буџетски прилив у износу од 2.639.000.000 динара. Порез на имовину као изворни приход Буџета планира се у износу од 605.500.000 динара. На основу Одлуке Привременог органа, основица за утврђивање пореза на имовину за физичка и правна лица није промењена и остаје на истом нивоу, као и прошле године. Од осталих прихода навешћу и трасферна средства других нивоа власти који су планирани Законом о буџетом Републике Србије у износу од 460.000.000 динара. Ово су средства која се добијају из Републичког буџета, наменска средства чине 88.000.000, док су ненамеснки трансферии утврђени у нивоу од 371.900.000 динара. Остали приходи од пореза на добро и услуге, приходи од имовине и други приходи планирану су у реалним оквирима и предствљени су на приходовној страни буџета. Са овако планираном пројекцијом прихода и примања стварају се реални услови за финансирање потреба наших корисника и свих потреба из надлежности Града Смедерева – рекла је Јасмина Војиновић, градоначелница Смедерева. Расходи и издаци Буџета уравнотежени су са примањима и планирани су у истом нивоу од 4.997.000.000 динара. - У конципирању расхода као важан приоритет који предствља основ за будући развој посебна пажња се усмерава ка изради развојних пројеката од важности за Град Смедерево, а који се реализују преко нашег предузећа Урбанизам Смедерево. За ове намене укупно је опредељено 75.500.000, од којих се 40.000.000 динара издваја за просторно и урбанистичко планирање, а преостало за остваривање јавног интереса у одржавању зграда. Буџетом су планирана и оптимална средства за функционисање наших јавних предузећа, кроз модел капиталних субвенција и финасирање поверених послова За ову намену кроз програм комуналне делатности планирана су средства од 505.900.000 динара. Тиме се стварају услови да наша јавна комунална предузећа своју делатност остварују у планираном обиму, пружају задовољавајући кавлитет услуга за све наше кориснике. У сарадњи са Националном службом за запошљавање, Филијала Смедерево већ дужни низ година Буџет Града Смедерева учествује у финансирању подршке запошљавања кроз различите програме. И ове године за те намене издвојили смо 17.000.000 динара. Развој туризма планира се са 24.500.000 динара и прогарми из ове области реализују се преко ЈП “Смедеревска тврђава”. За пољопривреду и рурални развој издаваја се 109.152.000 динара, што предствља повећање у односу на прошлу годину од 25.800.000 динара. Највећи ниво повећања усмерен је на субвенције нашим пољопривредницима и планирају се у износу од 70.000.000 динара. Као важан приоритет који желимо да остваримо у наредном периоду је већи ниво издвајања, како за наше пољопривреднике, тако и за реализацију важних пројеката, као што је комасација и други капитални пројекти који су у функцији развоја смедеревске пољопривреде, као важне делатности. За заштиту животне средине издваја се 425.400.000 динара за финансирање започетих пројеката и реализацију пројеката за праћење квалитета елемената животне средине. - За организацију саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре планира се износ од 273.300.000 динара. 140.000.000 биће издвојено за редовно одржавање путева на територији Града Смедерева, 44.000.000 динара за реализацију санације улица струганим асфалтом и 8.000.000 динара за одржавање аутобуских стајалишта. За наше најмлађе суграђане, за децу предшколског узраста, основце и средњошколце планирано је 1.515.000.000 динара. У односу на прошлу годину за финансирање предшколске установе, 20 основних и четири средње школе повећана су средства за 168.000.000 динара. За социјална давања планирана су средства од 372.900.000 динара и увећана су за 6.700.000 динара у поређењу са прошлом годином. За примарну здравствену заштиту 75.000.000 динара са жељом да буде настављено финансирање младих лекара који се радно ангажују у нашем Дому здравља. За функционисање установа из културе опредељено је 291.700.000 динара, док ће преостали износ за програм развоја информисања и културе од 379.900.000 динара бити опредељен за финансирање богатих културних садржаја који нас очекују у овој години. Такође, за развој спорта и омладине издаваја се 301.400.000 динара који се расподељује за финансирање локалних спортских клубова у износу од 250.000.000 динара, за подршку шредшолском и школском спорту 6.300.000 динара, док се за функционисање јавних предузећа Спортски центар и Спортске хале издваја се 45.000.000 динара. Одлуком о буџету подржана је и енергетска ефикасност у износу од 32.600.000 динара наставља се финасирање ове области – истакла је градоначелница.