decja nedelja

decja nedelja

Предшколска утанова “Наша радост” Смедерево обележиће Дечју недељу од 5. до 11. октобра У ГОДИНИ СОЛИДАРНОСТИ И САРАДЊЕ ТРЕБА ДЕЛИТИ СРЕЋУ На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Влада Републике Србије прогласила је 2020. годину, годином солидарности и сарадње. Зато је овогодишњи слоган Дечје недеље, која се организује од 5. до 11. октобра, “Подељена срећа, два пута је већа!” Овогодишња Дечја недеља се одржава под слоганом „ Подељена срећа, два пута је већа!“ и традиционално се одржава у октобру, а циљеви су: • скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце; • указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце, и остваривању њихових права; • презентација до сада постигнутих резултата; • указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце; • подстицање интерсекторске сарадње у стварању услова за поштовање права, и оптимални развој сваког детета; • промоција активног учешћа деце у доношењу одлука које се њих тичу; • покретање иницијатива и нових акција које доприносе побољшању положаја деце у Републици Србији, и остваривању њихових права. Предшколска установа ,,Наша радост'' Смедерево традиционално обележава Дечју недељу под слоганом ,,Подељена срећа два пута је већа'' у октобру 2020. године. Циљ обележавања Дечје недеље је афирмисање другарства, различитости, солидарности, неговање дечјег стваралаштва, поштовања права детета кроз заједничке активности деце, васпитача, породице и друштвене средине. Кроз активности са децом остварују се дечја права, уважава индивидуалност сваког детета и његова потреба за игром и стваралаштвом. Предложене активности за Дечју недељу су различите у сваком објекту и васпитној групи, навешћемо неке од планираних активности: - Упознавање са Дечјим правима - Имам право – записивање дечјих исказа - Деца света – упознавање других раса људи - Поклон изненађења за друга – другарицу, од отпадног материјала израда поклона - Спортске игре на отвореном - Играње традиционалних игара са децом из других васпитних група - Отискивање шаке – групни рад - Моја кућа – наша кућа, израда групног албума - Моја пријатељства из групе, парка и комшилука - Цртање кредама на бетону - Слушамо музику и играмо музичке игре - Игре са решавањем првих малих проблема - Читање стихова деци из Буквара дечијих права – Љубивоје Ршумовић - Ликовне активности: ,,Здрава храна“, ,,Дрво среће“ - Драматизација приче ,,Чудна воћка“ – сарадња са породицом, израда костима