Tehnička škola

Tehnička škola

Tehnička škola

 • 95
 • 2 months ago
Škola

Škola

Tehnička škola

 • 96
 • 2 months ago
Fontana

Fontana

Fontana

 • 115
 • 1 month ago
Zaštita životne sredine

Zaštita životne sredine

Transfer stanica

 • 116
 • 1 month ago
Акција скупљања и одношења кабастог смећа

Акција скупљања и одношења кабастог смећа

Наставља се Акција скупљања и одношења кабастог смећа смедеревског Јавног комуналног предузећа “Зеленило и гробља” ЦИЉ ЈЕ ЛЕПО И УРЕДНО СМЕДЕРЕВО

 • 117
 • 1 month ago
Купалишна сезона на базену Јавног предузећа Спортски центар почеће 14. јуна од 11 часова

Купалишна сезона на базену Јавног предузећа Спортски центар почеће 14. јуна од 11 часова

Купалишна сезона на базену Јавног предузећа Спортски центар почеће 14. јуна од 11 часова СВЕ ЈЕ СПРЕМНО ЗА НОВУ КУПАЛИШНУ СЕЗОНУ ЛЕТО 2024. ГОДИНЕ

 • 121
 • 1 month ago
УЗ КООРДИНАЦИЈУ СА ГРАДСКИМ СЛУЖБАМА

УЗ КООРДИНАЦИЈУ СА ГРАДСКИМ СЛУЖБАМА

Предузеће Екосан из Београда и ове године ради акције сузбијања комараца на територији Града Смедерева УЗ КООРДИНАЦИЈУ СА ГРАДСКИМ СЛУЖБАМА

 • 122
 • 1 month ago
СИЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА

СИЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА

СИЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА

 • 123
 • 1 month ago
Заседала Скупштина Града Смедерева: Одлукa о завршном буџету Града Смедерева за протеклу годину са извештајем о ревизији консолидованих финансијских извештаја

Заседала Скупштина Града Смедерева: Одлукa о завршном буџету Града Смедерева за протеклу годину са извештајем о ревизији консолидованих финансијских извештаја

Заседала Скупштина Града Смедерева: Одлукa о завршном буџету Града Смедерева за протеклу годину са извештајем о ревизији консолидованих финансијских извештаја УСВОЈЕНА НАЈВАЖНИЈА ДОКУМЕНТА * Законом о ревизији дата је могућност да по обављеном поступку ревизије, ревизор може да да четири врсте мишљења: позитивно, мишљење са резервом, негативно мишљење и одустајање од давања мишљења * Мишљење са резервом значи да су констатоване одређене неправилности, одређене грешке који су садржане у самом мишљењу * Државна ревизорска институција констатовала је 24 неправилости * Током саме ревизије исправили смо 22-е неправилности, а направљен је план како да остале неправилности исправимо, јер је наша обавеза да исправимо све оно што нам је замерено – рекла је Јасмина Војиновић, градоначелница Смедерева У Скупштини Града Смедерева донета је Одлукa о завршном буџету Града Смедерева за протеклу годину са извештајем о ревизији консолидованих финансијских извештаја. Међу донетим одлукама, о којима су одборници расправљали нашли су се планови детаљне регулације за изградњу резервоара воде на локацији „Вампирача“ KO Михајловaц, о изградњи соларне електране у Коларима, изградњи стамбено-пословног блока „Војводе Путника“ са комплексом зелене пијаце и изградњи стамбено- пословног блока „Проте Матеје Ненадовића“ у Смедереву. Локални парлемент је донео и одлуке везане за окончање поступка ликвидације некадашње Туристичке организације Смедерева, а позитивно се изјаснио и о предлогу Одлуке о додели награда и поклона најбољим ученицима основних и средњих школа. Дао је и сагласност на измене и допуне програма пословања ЈП Грејање за 2024. годину и прихватио информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач град, за период од 1. јануара до 31. марта ове године. Донета је и одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Градске изборне комисије у сталном саставу, измењена је и досадашња одлука о правима социјалне заштите. Скупштина града Смедерева донела је и низ решења из области именовања, а односе се на именовање председника и чланова Управног одбора Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце“, председника и чланова Надзорног одбора те установе и решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља. ИЗВЕШТАЈ ДРИ На петој седници Скупштине Града Смедерева сатима је трајала расправа о првој и уједно допуњеној тачки. Уз завршни рачун буџета града за 2023, заседању је додат и извештај Државне ревизорске институције на исту ту тему. Завршни рачун за 2023. као и поменути извештај Државне ревизорске институције образложио је Славиша Стошић, члан Градског већа за финансије. - После другог ребаланса у прошлој години планирана су укупна средства од 5.256.000.000 динара чиме је практично буџет увећан у односу на претходну пројекцију за 657.000.000 динара. Текући приходи чинили су 97,54 одсто остварења док је уз пренета средства реализација буџета за 2023. у Смедереву нешто виша од 100 процената. То значи да су приходи реално планирани. С друге стране расходи су били 90,54 одсто, на нивоу од 4.759.000.000 динара. Други део јесте Извештај о извршеној ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна Буџета Града Смедерева за 2023. годину, то значи да се не ради само о ревизији завршног рачуна Градског буџета, већ се ради о ревизији свих индиректних корисника. Град Смедерево је четири пута био у програму ревизије, када је реч о финансијских извештајима, 2010. године, 2015, 2018. и 2023. године. 2019. и 2020. била је ревизија правилниости пословања, тачније област јавних набавки и правилност исплата расхода за запослене, то су плате и накнаде за запослене у јавном сектору. Карактеристично је да смо добијали мишљење са резервом. Законом о ревизији дата је могућност да по обављеном поступку ревизије, ревизор може да да четири врсте мишљења: позитивно, мишљење са резервом, негативно мишљење и одустајање од давања мишљења. Мишљење са резервом значи да су констатоване одређене неправилности, одређене грешке који су садржани у самом мишљењу, али оно што је државни ревизор нагласио у свом извештају јесте чињеница да су завршни рачуни, сви финансијски извештаји директних и индиректних буџетских корисника по свима материјално значајним питањима урађени у скалду са Законом о буџету, Уредбом о буџетском рачуноводству и са Правилном о начину и роковима израде завршног рачуна буџетских корисника. Државна ревизорска институција констатовала је 24 неправилости. Те неправилности подељене су у две категорије, једне се отклањају у року од 90 дана од самог Извештаја о ревизији и ту има 17 неправилности. И друга група јесу оне неправилности које су комплексније и за њих је дат рок до израде наредног сета финансијских извештаја или најкасније до годину дана – рекао је Стошић. Налаз ревизије јесте да Град Смедерево није у адекватној мери успоставио систем интерне ревизије. Зато је градоначелница Града Смедерева 13. маја донеле Решење о постављењу шефа за интерну ревизију. - Ово је најважнији документ који једна Скупштина усваја. Оно што је чињеница јесте да су приходи у прошлој 2023. години реално планирани, што потврђује остварење са пренетим средствима из претходне године, које износи 5.300.690.918 динара, што представља остварење од чак 100,86 одсто, то значи да је више остварено од онога што смо планирали. Што се тиче расхода, они су у односу на план остварени са 90,54 посто, а разлика неутрошених средстава од 450.000.000 динара се преноси као почетно стање за наредну годину. То је пројекат трансфер станице, јер све што се ради мора да се уради по етапама. Новац за трасфер станицу добили смо од Републике Србије, тај новац је пребачен, а Уговором је тачно предвиђено који је процес изградње трансфер станице и нећемо прекорачити рокове. Буџет Града Смедерева је наша кућа и имамо обавезу сви да водимо рачуна о томе и морамо одговорно да се односимо. Када је реч о ревизији, добили смо, као и свих претходних пута, мишљење са резервом. То не значи да ја као градоначелница и сви сарадници нећемо уложити максималан напор да убудуће мишљење буде позитивно. Добили смо шта све треба да исправимо. Током саме ревизије исправили смо 22-е неправилности. Такође, направњен је план како да остале неправилности исправимо. Наша је обавеза да исправимо све оно што нам је замерено. Постоје неке ствари које нећемо моћи лако да решимо, а то је рецимо имовина Града Смедерева. Имамо градске котларнице које нису власништво Града. Док не постану власништво Града, нећемо моћи да радимо конверзију са мазута на гас. На сву срећу за две је већ урађена конверзија – рекла је Јасмина Војиновић, градоначелница Града Смедерева. ГАШЕЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У наставку заседања, између осталог на дневном реду су биле одлуке у вези са ликвидацијом и формалним гашењем Туристичке организације Смедерево. - Скупштина Града Смедерева је 23. децембра 2016. године одлучила о укидању Туристичке организације, а решењем Привредног суда у Пожаревцу од 2017. године покренут је поступак ликвидације Туристичке организације Града Смедерева. Од тада до сада, када је на дневном реду ликвидација прошло је скоро осам година. Ово је задатак који смо морали да урадимо брзо. За три месеца успели смо све да завршимо. Да ли је пре било добре воље, о томе не желим да причам. Морамо брзо да радимо, јер смо већ почели да размишљамо о актима који реба да се донесу да би се формирала нова Туристичка организација. Ако претендујемо да будемо туристички град, а имамо све потенцијале, велику реку, на 25 киломатара обале Дунава налази се Смедерево, имамо Тврђаву за коју се ради номинација да се нађе на листи Светске културне баштине Унеска. Ако желимо да имамо туристе, морамо озбиљно тиме да се бавимо – истакла је градоначелница Јасмина Војиновић. Одборници су се сагласили о плану рада Црвеног крста Смедерево за 2024. годину за Народну кухињу и одлуке Управног одбора Центра за културу Смедерево за расписивање јавног конкурса за избор директора.

 • 127
 • 2 weeks ago
ЖЕТВА СКОРО ЗВРШЕНА

ЖЕТВА СКОРО ЗВРШЕНА

Састанак о жетви градоначелнице Јасмнине Војиновић са сарадницима задуженим за пољопрувреду ЖЕТВА СКОРО ЗВРШЕНА *На 4.800 хектара под пшеницом остварен просечан принос од 5,8 тона Градоначелница Јасмина Војиновић, са сарадницима задуженим за пољопривреду, одржала је минуле недеље састанк на коме се разговарало о овогодињшој жетви. У односу на раније уобичајене рокове за почетак жетве, ове године је овај изузетно важан посао у пољопривреди кренуо петнаестак дана раније, тако да ће хлебно жито, када овај број буде пред читаоцима, практично бити покупљено са свих површина. Због великих количина падавина, како се чуло на овом састанку, али и снажног невремена које је у прошли понедељак захватило подручје Смедерева, жетва је на тренутак била прекинута, али је убрзо након тога и настављена у складу са саветима стручњака. Како је овом приликом истакао Горан Павловић, члан Градског већа за пољопривреду, прошле јесени је на територији Смедерева засејано 4.800 херктара пшенице. Без обзира на то што су временски услови били неповољни током сетве и вегетације, нарочито крајем зиме (изузетно високе температуре у матру и априлу), род пшенице кретао се на неким површинама и до осам тона по хектару. Квалитет жита је између 77 и 84 хектолитара што је изнад стандарда од 76 хектолитара. Просечан принос овогодишњег рода пшенице, ако се имају у виду све неповољне околности, може се оценити као добар, јер је износио 5,8 тона по хектару.

 • 129
 • 2 weeks ago